โซล่าร์เซลล์

รหัสสินค้า : A6248

  รายละเอียดสินค้า  ดาวน์โหลด catalog PDF    
Modules Rating : 6, 7 Watts
Anodized Aluminum Frame
Weather Resistant Junction Box
High Efficiency Crystalline Sillicon Solar Cell
Built-in Bypass Diodes in Junction Box
Standard IEC 61215, IEC 61730, TIS 1843-2553
ISO 9001 : 2008
25 Years Limited Warranty

Contact us