ซุ้มนั่ง พลังงานแสงอาทิตย์

  รายละเอียด
Special Order solar system
ซุ้มนั่ง พลังงานแสงอาทิตย์ 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 80W
จำนวนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 14 แผง
แบตเตอรี่ขนาด 12Vdc  100Ah
จำนวนแบตเตอรี่ 2 ลูก

Contact us