เกี่ยวกับเรา
SOLAR POWER TECHNOLOGY CO.,LTD (SPOT) มีความสามารถในการผลิตสูงถึง 25 MW/ปี (เดินเครื่องตลอด 24 ชั่วโมง)

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงาน

• เชลล์ ประเภท Amorphous

• เชลล์ ประเภท Crystalline


เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์

• Cell Tester

• Tabbing

• Lay Up

• Laminator

• High Pot Tester

Contact us