เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายPosted on Jul 16, 2014
ตําแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
เงินเดือน : 20,000 ขึ้นไป
ลักษณะงาน : ประจำ
รายละเอียดงาน :
- มีทักษะการสื่อสารดี มีทัศนคติเชิงบวก มีความกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน ชอบงานท้าทาย ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
- เพศชาย / เพศหญิง  อายุ  23 – 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, การเงินการธนาคาร และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- มีความรู้ ชำนาญในการใช้ MS Office เป็นอย่างดี 
- มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ และมีจิตใจบริการดี 
- มีทักษะการสื่อสารดี มีทัศนคติเชิงบวก มีความกระตือรือร้นมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน ชอบงานท้าทาย ชอบเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี 
- หากมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป /งานด้านบริการลูกค้า / การนำเสนองานในที่ประชุม  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

ประสบการณ์ที่ต้องการ : 5 ปี
จํานวนที่รับ : 1 อัตรา
Contact us