เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์Posted on Jul 14, 2014
ตําแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
เงินเดือน : N/A
ลักษณะงาน : job_quality
รายละเอียดงาน :
-
คุณสมบัติของผู้สมัคร :
-
ประสบการณ์ที่ต้องการ : job_experience
จํานวนที่รับ : 5 อัตรา
Contact us