ช่องทางการชำระเงิน

» โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ «

• คุณปัทธมา พิมพา
  โทร 02-6915900 ต่อ 362
  E-mail : solarcell@taecgroup.com

• คุณสุพัฒน์ บุญเจริญ
  โทร 02-6915900 ต่อ 181
  E-mail : solarcell@taecgroup.com

Contact us