บริการของเรา

บริการรับออกแบบ-ติดตั้งระบบ

• โซล่าร์เซลล์สำหรับบ้านพักอยู่อาศัย (Solar Home) เพื่อการสำรองไฟยามฉุกเฉิน – ไฟดับ

• โซล่าร์รูฟ (Solar Roof) สำหรับบ้านที่พักอยู่อาศัย เพื่อการขายไฟฟ้า

• เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump) สำหรับถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีไฟฟ้าใช้

• รับเหมาติดตั้ง โครงการ Turn Key ของโครงการ Solar Farm (รับเหมา-ซื้อแบบ โครงการตั้งแต่ 1-4 MW)

• โครงการขายและรับติดตั้งโครงการแบบ Turn Key ของ Solar Rooftop ขนาดตั้งแต่ 1KW-100KW

• รับออกแบบแผง Solar Cell ตามความต้องการของลูกค้า ในรูปแบบต่างๆ เช่น แบบ Architech

• รับเหมาสร้าง-ติดตั้ง และลงทุน Solar Rooftop, Solar Farm ทั้งโครงการ

Contact us