Our Products

  • โซล่าร์เซลล์สำหรับบ้านพักอยู่อาศัย (Solar Home)
  • โซล่าร์รูฟ (Solar Roof) สำหรับบ้านที่พักอยู่อาศัย
  • เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump)
  • รับเหมาติดตั้ง โครงการ Turn Key
  • รับออกแบบแผง Solar Cell ตามความต้องการของลูกค้า
  • รับเหมาสร้าง-ติดตั้ง และลงทุน Solar Rooftop, Solar Farm
Contact us